Свободни позиции

Станете част от екипът на УМБАЛ Каспела

Специализанти

УМБАЛ Каспела обявява свободни работни места за специализанти по:

  • Урология – 1 бр
  • Гастроентерология – 3 бр
  • УНГ болести – 1 бр
  • Микробиология – 1 бр
  • Анестезиология – 1 бр

 

Всеки желаещ, може да подаде документи на регистратурата на блок 1 от 10.10.2017 до 10.11.2017 година.

Лице за контакт д-р Дойкова тел. 032645997 / вътр. 102

Изискванията към кандидатите са:

  • Автобиография по европейски образец
  • Мотивационно писмо
  • Копие от дипломата за завършено висше образования по медицина или академична справка след успешно положени всички държавни изпити.

Определянето на кандидата, на който се предлага назначаване се извършва след събеседване с всички кандидати, които отговарят на поставените изисквания и са подали документите в срок.