Свободни позиции

Станете част от екипът на УМБАЛ Каспела

УМБАЛ Каспела обявява свободни работни места за специализанти:

Лекар специализант по урология – 1 бр.

Лекар специализант по хирургия – 1 бр.

Лекар специализант по гръдна хирургия – 1 бр.

Лекар специализант по нервни болести – 1 бр.

Лекар специализант по ендокринология и болести на обмяната – 1 бр.

Лекар специализант по ортопедия и травматология – 1 бр.

Изисквания:

Академична справка за завършилите през 2018г или диплома за магистър по медицина.

Документ за членство в БЛС – УИН.

CV европейски формат със снимка, телефон и email.

Документи за кандидатстване се подават на регистратура блок 1, УМБАЛ Каспела от 05.11.2018г до 05.12.2018г. Лице за контакт д-р Галя Дойкова

Ще се проведе изпит / индивидуално събеседване по съответната медицинска специалност.

За специалността „хирургия“ са въведени допълнителни критерии:

Общ успех от дипломата по медицина над 5.50.

Оценка на държавен изпит по хирургия 6.00.

Сертификат за владеене на английски език ниво B2 или по-високо.