Лице по защита на личните данни

Магдалена Веселинова

телефон: 0889 930 831