БОЛНИЦА

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТИ

Университетска многопрофилна болница Каспела

Нашата цел е Вашето здраве!

УМБАЛ „Каспела” е лечебно заведение, което вече 16 години се развива и утвърждава успешно като авторитетна и стабилна диагностична и лечебна структура в страната. Болницата има сключен договор с РЗОК по клинични пътеки/процедури и лекува безплатно здравноосигурени лица. В болницата са разкрити над 20 медицински клиники и отделения по различни медицински специалности и съпътстващ лабораторен комплекс.

Модерна база и апаратура

Лечението на пациентите се извършва в съвременни и модерни бази, построени специално за целта. Всички клиники и отделения разполагат с болнични стаи с две или три легла, със самостоятелен санитарен възел и баня, обзаведени с телевизор и централна климатизация. Операционният блок е със зали, оборудвани с нова и модерна анестезиологична апаратура и моторизиращи системи.

Във всички клиники, отделения и структури работят екипи от високо-квалифицирани и ерудирани лекари и специалисти по здравни грижи с продължителен стаж, доказали своя професионализъм.
Значителна част от лекарите, работещи в УМБАЛ”Каспела” са с научно звание „асистент”, „главен асистент”, „доцент” или „професор”.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦАЕНТИ И ПОСЕТИТЕЛИ

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ НА ЧАС

Свържете се с нас на тел.: 032 645 997